Озеленяване на фирми, учреждения, търговски обекти и по заявка на частни лица.

Занимава се с почистване, ръчно и машинно на градската мрежа; извозване на отпадъци.

Вътрешни превози, услуги с механизация и автотранспорт

Услуги с поливомиячни автомобили.

Участва в съвместни мероприятия за подобряване хигиената и чистотата на града.

h

БИОСТРОЙ ЕООД БЛАГОЕВГРАД

Дружеството е приемник на СП "БКС" гр. Благоевград създадено през 1977 г.

В него работят над 300 души квалифициран персонал.

Биострой ЕООД е със 100% общинско участие.

Последни обявления

град Благоевград
ул. Скаптопара №12

Телефон: 073 / 88 42 35

Факс: 073 / 88 42 43

Имейл адрес:
biostroi@abv.bg