Осигуряване на индивидуална защита на работещите чрез закупуване на ЛПС и СРО - Решение

Осигуряване на индивидуална защита на работещите чрез закупуване на ЛПС и СРО - Протоколи

Протокол комисия отоплителна система

Осигуряване на индивидуална защита на работещите чрез закупуване на ЛПС и СРО - отваряне ценови оферти

На 03. 10. 2018г. от 15,00 часа в административната сграда на "Биострой" ЕООД  ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците по процедура

Осигуряване на индивидуална защита на работещите чрез закупуване на ЛПС и СРО

Доставка и поставяне в определени зони на 5 броя оборудвани мобилни контейнери - Протокол

Изграждане на отоплителна система чрез доставка и монтаж на котли и радиатори - удължаване срок

Доставка и поставяне в определени зони на 5 броя оборудвани мобилни контейнери - отговор на питане

Изграждане на отоплителна система чрез доставка и монтаж на котли и радиатори

http://prikachi.com/images/688/9408688y.jpg http://prikachi.com/images/690/9408690a.jpg http://prikachi.com/images/691/9408691v.jpg http://prikachi.com/images/692/9408692k.jpg   Обявление - http://dox.bg/files/dw?a=7afd0ed7c2 Документе за участие - http://dox.bg/files/dw?a=ad1567b455 Техническа спецификация - http://dox.bg/files/dw?a=b24cf4b07a Документи за ..

Последни обявления

град Благоевград
ул. Скаптопара №12

Телефон: 073 / 88 42 35

Факс: 073 / 88 42 43

Имейл адрес:
biostroi@abv.bg